Kundanmälan

Kom ihåg att trycka på Spara-knappen efter att du ändrat någon uppgift

Steg 1 - Välj kö 

Vid registrering kan du sedan logga in och göra intresseanmälningar på lediga objekt. Du kan också skapa din egen sökprofil och få förslag med e-post på objekt som matchar dina önskemål. De personuppgifter som du lämnar i ansökan/intresseanmälan kommer behandlas i den utsträckning som behövs för att kunna göra en bedömning av om du kan godtas som hyresgäst. Genom att lämna uppgifter om referenspersoner medger du att uppgifter får inhämtas från dessa personer. Uppgifter kan också komma att inhämtas från kreditupplysningsinstitut och myndigheter.

Personuppgifter 


Hjälp?

Medsökande kan inte registreras. Det kan bero på att kunden finns i systemet. Om det finns en matchande kund så kommer en medsökande-förfrågan att skickas.

Medsökandes personnummer är redan registrerad till annan kund

Medsökandes Personuppgifter 


Hjälp?
Profiluppgifter 

Dina profiluppgifter

Dina profiluppgifter

Önskemål 
För att få prenumerationer genererat måste du, förutom att ange dina önskemål här nedan, kryssa i Ja, jag vill ha prenumerationer enligt mina önskemål.
 
  (min 1)
  (min 1)
Godkännande